Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster som vi utför är: bokföring, medlemshantering, årsredovisning,

löneadministration, fakturering, samt revision. Vi är dock ej auktoriserad revisor.

Genom att bli medlem i vår ekonomiska förening så kan ni få tillgång till våra tjänster. Syftet är att alla föreningar skall ha råd att anlita oss med bokföring löneuträkning medlemshantering eller annan administrativ service. Vi kan också utföra arbete till icke medlemmar då till en något högre kostnad. Ni är alltid välkommna att ringa eller besöka oss om ni har några frågor eller vill veta mer om vår verksamhet


Vi vill att alla föreningar skall ha råd att anlita oss, med bokföring, lönehantering eller annan administrativ service..

ADMINISTRATION

Lönehantering

Medlemshantering


BOKFÖRING

 • bokföringshjälp
 • fakturering
 • fakturabetalning
 • skattedeklaration
 • inkomstdeklaration
 • bokslut
 • årsredovisning
 • bollplankBILLIGARE

BOKFÖRNING - HUR?


 • Vi jobbar mestadels efter en särskild prislista för våra medlemmar, men även timtaxa förekommer.
 • Vi är bra på att samarbeta med våra medlemmar för bästa upplägg av tjänster.
 • Vi gör allt för att tillgodose våra kunders önskemål.
 • Vi har låga kostnader och rätt teknik för att bokföra och skicka sammanställningar.
 • Vi vet idag ingen bokföringstjänst som är billigare i vårt närområde.
 • Vi tror att det finns flera föreningar som skulle tjäna på att anlita Föreningstjänst.

MER OM DOM 

ANDRA TJÄNSTERNA

Revision

Grundpelarna är oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende är en förutsättning för tilltro.

Tystnadsplikt är ofta en förutsättning.

Kompetens krävs för att kunna dra korrekta slutsatser


Kompetensglapp mellan ny och gammal styrelse.

Hur blir det om föreningars förtroendevalda slutar?

Hur går överlämningen till ny styrelse till?

Hänger kunskapen med? Vem har dosan till banken?


Anlitar ni Föreningstjänst får ni full kontinuitet och ingenting tappas bort på grund av ändringar i styrelsen.